top of page

5 milyon Euro’luk bir yatırımla Uzman Dijitalizasyon Ekibi kuracağız

ST ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI Şubat 2018 Dergisi

Makina İmalatında Endüstri 4.0 Uygulamaları
2018 yılında önceliklerimizden biri de Ar-Ge’nin lokal pazara katkılarını artırmak olacak. Bunun için 2018’de yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir yatırımla Uzman Dijitalizasyon Ekibi (Digitalization Expert) kuracağız. Bu ekibimiz, Digital Enterprise Suit, Mindsphare uygulamalarımız ile Siber Güvenlik konularına odaklanarak, satış, servis ve Ar-Ge ile tüm birimlerimizle, müşteriyi odağa koyarak çalışacak. Bu doğrultuda sunduğumuz ürün ve çözümlerle endüstri dünyamızın geleceğe hazırlanmasında öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğiz.

ST: Siemens Türkiye'nin makina imalat sektörü özelinde sunduğu Endüstri 4.0 odaklı ürün ve çözümler nelerdir?


Endüstri 4.0 kapsamında daha verimli üretim, ürünlerin pazara çıkış süresinde kısalma ve üretimde daha fazla esneklik sağlayan çözümler sunuyoruz. Otomasyon teknolojileri alanındaki uzmanlığımızla kendi kendini düzenleme ve takip yeteneğine sahip otonom üretim sistemleri geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz çözümlerle üretim akışındaki her bileşenin, sanal ve gerçek dünyanın birbiriyle bağlantılı olmasını, bununla birlikte bu süreçlerle oluşan verilerin büyük veri ile analiz edilmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda Siemens olarak bağlanabilirlikten (connectivity) servis olarak platforma (platform as a service – PaaS), aplikasyonlara ve dijital servislere kadar tam bir ekosistem sunuyoruz.


Bu çözümlerimizden biri, Digital Enterprise Software Suite, 15 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak yazılım ürünlerine yönelik kapsamlı bir çözüm sunuyor. Dijital Girişim Yazılım Paketi ile müşterilerimiz, şu anda Endüstri 4.0'ın başlıca gerekliliklerini karşılayan bütüncül bir otomasyon çözümünden, standardize edilmiş kombine modüller (DE Modules) şeklinde faydalanabiliyor.

Endüstri 4.0 yaklaşımı çerçevesinde geliştirdiğimiz Dijital Fabrika’da kullanılan ileri teknolojiler, örneğin simülasyon teknolojisi sayesinde en karmaşık üretim süreçleri bile canlandırılarak kendini müşteri isteklerine göre hızla ayarlayabilecek tesisler tasarlanabiliyor. Bunların dışında, yeni ürünleri tamamen sanal bir temelde geliştirmeyi ve optimize etmeyi mümkün kılan Product Lifecycle Management (PLM), yazılım portföyümüz tüm ürün döngüsü bileşenlerinin birlikte verimli çalışmasını sağlar, mühendislik alanında kayda değer oranda zaman ve maliyet tasarrufları sunan Tam Entegre Otomasyon (TIA / Totally Integrated Automation) portalı çözümlerimizle de entegredir. MindSphere adıyla sunduğumuz ekosistem sayesinde de müşterilerimiz fabrikalarda üretilen büyük miktarda veri hacmini, herhangi bir IT yatırımı ve yazılım geliştirme yapmadan, verimli bir şekilde analiz edebiliyor, zayıf noktaları fark edebiliyor, üretim performansında geliştirmeler yapabiliyor.


Bulut bilişimi endüstriyel üretimle buluşturarak süreçlerde verimlilik artışı sağlamayı amaçlayan Mindsphere ve TIA Portal gibi dijitalizasyon çözümlerimizin önemli bir kısmı Türkiye’deki Ar-Ge çalışmalarımızla geliştiriliyor. MindSphere ürününü geliştiren üç ana lokasyondan biri de Türkiye’de bulunuyor. Ar-Ge birimimizde dijitalizasyon, Endüstri 4.0, bulut, büyük veri ve Nesnelerin İnterneti alanlarına odaklanıyor ve akıllı aygıtların birbiriyle en verimli, en hızlı ve en güvenli şekilde haberleşmesini sağlayacak yazılım çözümleri geliştiriyoruz.

Minsphere ile özellikle Makina üreticileri için makinalarını nesnelerin interneti ile bağladıkları ve performanslarını bulut üzerinde koşan MindApps adını verdiğimiz uygulamalar vasıtası ile izleyebildikleri ve müşterilerine ekosistem paydaşlarıyla birlikte katma değer yaratabilecekleri çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda, örneğin “Manage MyMachines” MindApp’imizle gerek CNC makine imalatçıları gerekse son kullanıcılar için Türkiye’de de pilot çalışmalara başladık.

ST: Bu alanda son dönemlerde gerçekleştirdiğiniz nitelikli, yüksek katma değer ve verimlilik sağlayan projelerinizden kısa kısa bahseder misiniz?


Siemens’in Almanya’daki fabrikalarında Endüstri 4.0 konusunda önemli bir mesafe kat edildi. Dünya genelinde farklı sektörlerde yürüttüğümüz referans projelerimizin de her geçen gün sayısı artıyor. Otomotiv, cam sanayi, makina imalat, gıda örnek verebileceğim bazı alanlar. Diğer taraftan Türkiye’nin dört bir yanında da dijitalizasyon kapsamında çalışmalarımızı hızlandırdık. Dijitalizasyon alanında öncülüğümüzü devam ettirmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Örneğin, Siemens Türkiye olarak Gebze fabrikamızda hayata geçirdiğimiz iyileştirme projeleri ile üretim hatlarımızdan birini ve o hattı besleyen lojistik süreçlerini, otomasyon sistemine dahil ederek aynı sürede yüzde 25 üretim artışı, standart projelerde yüzde 50 mertebesine varan üretim zamanı iyileştirmesi sağladık. Müşteri fabrika kabullerini uzaktan gerçekleştirmek üzere arttırılmış gerçeklik teknolojileriyle alt yapılarımızı hazırladık. Üretimdeki makinalarımızı Mindsphere’e bağlayarak verileri toplamaya ve performanslarını izlemeye başladık. Bu kapsamdaki çalışmalarımız bir yol haritası çerçevesinde devam ediyor.

Bununla birlikte, az önce de değindiğim “Dijital Fabrika” bir fabrika kurulmadan önce, tüm bileşenlerinin bilgisayar ortamına uygun yazılımlarla tasarlanmasını mümkün kılıyor. Siemens olarak geliştirdiğimiz dijital fabrika ile bir fabrika fiziki olarak mevcut değilken fabrikanın nasıl çalıştığı öğreniliyor ve en iyi çalışma sisteminin kurulması için gerekli önlemler alınabiliyor. Dijital Fabrika’nın en güçlü örneklerinden biri olan Amberg’deki fabrikamızda endüstriyel kontrol teknolojisine yönelik 1000 değişik ürün 1 milyonda 12 hata oranıyla hayata geçiriliyor. Endüstri 4.0’ın en önemli özelliklerini sergileyen ödüllü Amberg fabrikasında her yıl endüstriyel kontrol teknolojisine yönelik Simatic ürününden yaklaşık 12 milyon adet üretiliyor.

ST: Geliştirdiğiniz projeler (genel), müşterinizin üretim/ürün geliştirme süreçlerine ne tür katma değerler (kalite, verimlilik, hız artışı) sağlıyor? Bunu nasıl ölçümlüyorsunuz?


Çözümlerimizi daha verimli üretim, pazara çıkış süresinde kısalma ve daha fazla esneklik odaklarında geliştirip sunuyoruz. Endüstri sektörü, ürünlerin ve üretim süreçlerinin sanal planlanması ve gelişimi için yenilikçi IT ve yazılım çözümleriyle üretkenliği artırıyor. Buna ek olarak üretim sürecinin optimize edilmiş kontrolüne ve yenilikçi bileşenlerin kullanımına bağlı olarak da üretkenliği daha üst seviyelere taşıyor. Böylece enerji ve diğer kaynakların daha az kullanımı, giderleri belirgin ölçüde azalıyor. Yanı sıra, gerçek ve sanal dünyalar birbirine yaklaştıkça, tasarım ve üretim süreçleri, ürün geliştirme ve üretimden servise kadar uzanan tek bir süreç içerisinde birleşiyor. Bu da ürünlerin pazara çıkış süresini ciddi ölçüde azaltıp kayda değer bir rekabet avantajı sağlıyor. Diğer taraftan günümüz piyasası, kişiselleştirilmiş ürünlere ve çeşitliliğe daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu tür bir çeşitlilik ve esneklik yalnızca en yeni IT ve yazılım teknolojileriyle mümkün olabilir; Siemens olarak bunu sağlayacak çözümleri sağlıyoruz ve geleceğin ihtiyaçlarına bugünden yanıt sunuyoruz.

ST: Ürün seçiminde sunduğunuz danışmanlık hizmetleri hangileri? Satış sonrası hizmetler, bakım ve servis çözümleriniz nelerdir?


Dijitalizasyon kapsamında değerlendirdiğimizde artık raftan sunulacak ürünlerin ve çözümlerin yerini müşterilerin iyileşme alanları için yine müşterilerle birlikte geliştirilecek çözümlerin aldığını görüyoruz. Klasik satış süreçleri yerini “consultative selling” adını verdiğimiz danışmanlıkla satışa bırakıyor. Dijital dönüşüm dediğimizde şirketler için bunun 4 ana bacağından bahsedebiliriz, yeni satış/iş modelleri ile müşteri deneyimlerinde dijital dönüşüm, çalışanların kültürel ve yetkinlikler olarak dönüşümü, ürünlerin yenilikçi yaklaşımlarla dönüşümü ve operasyonun dijital dönüşüm ile optimizasyonu. Siemens olarak operasyonun dönüşümü ayağında tüm değer zincirinde otomasyon ile kazandığımız süreç bilgisi ve uzmanlıklarımızdan da faydalanarak müşterilerimizle birlikte çözümlerin geliştirilmesi sürecinde yer alıyoruz. Mevcut durumun ve potansiyellerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, projelendirilmesi ve çözümlerin devreye alınmasını bir bütün olarak değerlendiriyoruz.

Bununla birlikte Siemens Servis Grubumuz, en son teknoloji bakımlarla maksimum emre amadelik, işletmenin iş ve teknik hedefleri doğrultusunda üretim verimliliği, bakım maliyetlerinde şeffaflık ve öngörülebilir bütçeler, servis kontratlarında ve hizmetlerinde esneklik, fabrikanın çalışma ömrü boyunca uzun dönemli partnerlik sağlıyor. Verimliliği sağlamak isteyen işletmeler üretim hatlarına ve makinalarına düzenli olarak bakım yapmalı ve ihtiyaç duyulan durumlarda yenileri ile değiştirmelidirler. Üretim tesisleri bunu optimum seviyede sağlamalı ve zamansız duruşların önüne geçmelidir. Siemens olarak sunduğumuz dijital hizmetlerle, müşterilerin geleneksel rutin bakımların ötesine geçmelerini ve performanslarını artırmalarını sağlıyoruz. Bu da, daha esnek işletme, sistemlerin performansının artırılması ve verilerin analizine göre ilgili bakımların yapılması sonucunu getiriyor. Bu aygıtlar aracılığıyla üretilen devasa miktardaki verinin işlenmesi ve faydaya dönüştürülmesi noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Endüstriyel üretimdeki planlama, tasarım, üretim, servis, bakım, test ve kalite kontrol gibi her noktada sanal ortamlardan yararlanılabiliyor.

ST: Makina imalat sektörünün gerek ürünlerinde gerekse üretim yaptığı fabrikalarında dijital dönüşümü daha etkin ve hızlıca gerçekleştirebilmesi için sizin önerileriniz nelerdir?


Bu dönüşümü etkili bir şekilde gerçekleştirmek ve bundan en yüksek faydayı sağlamak için her şeyden önce dijitalizasyona yönelik bir vizyona ve yol haritasına sahip olmak gerekiyor. Firmaların bu yol haritasını kendi dinamiklerine göre oluşturması, mevcut koşulların farkında olması, beklentileri ve sektör dinamiklerini iyi analiz etmesi gerekiyor. Aynı zamanda gelişen teknolojiyle birlikte internet, birbirine bağlı ürünler, makineler, insanlar, işletmeler ve sanallaştırma kavramlarının bütününden oluşan Endüstri 4.0’ın getirdiklerini gelecek fırsatları olarak da görüp iyi anlamak gerekiyor. Doğru adımları zamanın gerisinde kalmadan atmaları, firmaları bir adım öne taşıyacak olan en önemli unsur.

ST: 2018 yılı hedef ve beklentileriniz neler?


Siemens Türkiye olarak 162 yıldır faaliyet gösteriyoruz ve içinde bulunduğumuz her sektörde fark yaratan çalışmalara imza atıyoruz. Dünya çapında dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 konularında lider konumda bulunuyoruz. Otomasyon, dijitalizasyon ve elektrifikasyon alanlarına odaklanıyoruz, 2018’de bu alandaki yetkinliklerimizi geliştirirken Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendirmeye yönelik çalışmalarımızın da hızını ve kapsamını artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda imkanlarımızı, pazarı ve ihtiyaçlarımızı göz önünde tutarak 2018 yılında dijitalizasyon ve dönüşümü kapsayan alanlara odaklanacağız. Bu doğrultuda 2018 yılında önceliklerimizden biri de Ar-Ge’nin lokal pazara katkılarını artırmak olacak. Bunun için 2018’de yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir yatırımla Uzman Dijitalizasyon Ekibi (Digitalization Expert) kuracağız. Bu ekibimiz, Digital Enterprise Suit, Mindsphare uygulamalarımız ile Siber Güvenlik konularına odaklanarak, satış, servis ve Ar-Ge ile tüm birimlerimizle, müşteriyi odağa koyarak çalışacak. Bu doğrultuda sunduğumuz ürün ve çözümlerle endüstri dünyamızın geleceğe hazırlanmasında öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğiz.


21 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page