top of page

Röportaj Videoları

Sunum Videoları ve Paneller

GYİAD "Başarı: Dijital Dönüşümde" Konferansı // 26.10.2018 / 04.00.00 sonrası

bottom of page